Vytvářeli jsme nebo jsme se významně podíleli na následujících aplikacích.

  • Automatický měřící systém imisí chemickými analyzátory s dálkovým přenosem dat (SAPI-1).
  • Měřící systém fyzikálních veličin pro speciální techniku MPSV-128 (měřící ústředna pro PC vlastní konstrukce).
  • Dohledový systém palivových nádrží nákladních automobilů, nezkontaktní přenos dat v autoparku (vlastní konstrukce s ADuC-812).
  • Řidící systém vodáren/ČOV (PLC).
  • Řídící sytém elekroocelárny (PLC).
  • Dispečink dálkového ovládání pokusných jednotek v chemickém průmyslu (PC, 18xPLC).
  • Řídící systém technologické linky v keramickém průmyslu (PLC).
  • Ostrovní napájecí systém stejnosměrných zdrojů, zálohovacích akumulátorů a výstupního výkonu na střídavém proudu včetně PWM (vlastní konstrukce PIC).
  • CNC keramické pece (Intel-Galieo, expanzní moduly s PIC vlastní konstrukce).